AirCover za domaćine

Sveobuhvatna zaštita.
Uvijek je uključena i uvijek besplatna.
Samo na Airbnb-u.

Verifikacija identiteta gosta

Naš sveobuhvatni sistem verifikacije provjerava detalje kao što su ime, adresa, zvanični identifikacioni dokument i još mnogo toga kako bi potvrdio identitet gostiju koji rezervišu smještaj na Airbnb-u.

Provjera rezervacije

Naša tehnologija koju smo sami razvili analizira stotine faktora u svakoj rezervaciji i blokira određene rezervacije koje pokazuju visok rizik od uznemirujućih zabava i materijalne štete.

Zaštita od oštećenja do 3 miliona USD

Ako gosti ne plate štetu nanetu vašem domu i imovini, tu je Zaštita domaćina od oštećenja za nadoknadu troškova u visini do 3.000.000 USD, koja uključuje ove specijalne mehanizme zaštite:

Umjetnička djela i dragocjenosti

Zatražite nadoknadu oštećenih predmeta ili dragocjenosti.

Automobili i brodovi

Zatražite nadoknadu štete na automobilima, brodovima i drugim plovilima koja parkirate ili držite u svom domu.

Oštećenje koje je prouzrokovao kućni ljubimac

Zatražite nadoknadu štete koju je napravio kućni ljubimac gosta.

Gubitak prihoda

Ako morate da otkažete rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju napravi gost, nadoknadićemo vam izgubljeni prihod.

Dubinsko čišćenje

Zatražite nadoknadu troškova dodatnih usluga čišćenja koje su potrebne za uklanjanje mrlja i mirisa dima.

Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

Zaštita u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine.

Danonoćna linija za bezbjednost

Ako se ikada budete osjećali nebezbjedno, naša aplikacija danju i noću pruža direktni pristup posebno obučenim agentima službe za bezbjednost.

Pregledajte sve detalje o tome kako vas AirCover za domaćine štiti i o svim važećim izuzećima.

AirCover vam poklanja isključivo Airbnb

Airbnb
Konkurenti
Verifikacija identiteta gosta
Provjera rezervacije
Zaštita od oštećenja do 3 miliona USD
Umjetnička djela i dragocjenosti
Automobili i brodovi
Oštećenje koje je prouzrokovao kućni ljubimac
Gubitak prihoda
Dubinsko čišćenje
Osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD
Danonoćna linija za bezbjednost
Poređenje se zasniva na javnim informacijama i besplatnim ponudama glavnih konkurenata od oktobra 2022.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posjetite naš Centar za pomoć.

Izuzetno jednostavan način za iznajmljivanje smještaja na Airbnb-u

Airbnb start vam olakšava da ponudite smještaj na Airbnb-u uz praktičnu pomoć Super domaćina koji će vam odgovoriti na sva pitanja i pružati vam podršku dok ne primite prvog gosta.